Adresas: 
Baltijos pr. 17, Klaipėda
Tel.: 46-345797

El. paštas: 
lopselisliepaite@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.klaipedosliepaite.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos programos: 1. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa.2. Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.3. Priešmokyklinė sveikatos ugdymo programa.4. Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Įstaigoje kuriama funkcionali,  higienos reikalavimus atitinkanti ugdymo ir ugdymosi aplinka. Ugdytiniai turi galimybę susipažinti su savo krašto kultūra ir perimti ją, jos papročius, tradicijas.

 

Ugdymas vyksta vadovaujantis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa. Programos tikslas - atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Sveikatos ugdymo tikslas: išmokyti vaikus pažinti save, skatinti būti fiziškai aktyviais, formuoti atsakomybės jausmą už savo sveikatą, ugdyti norą saugoti ir puošti mus supančią aplinką.
Siekiame, kad visi darbuotojai ir vaikų tėveliai rūpintųsi savo ir savo vaikų sveikata, o susidarę įgūdžiai virstų įpročiais ir lydėtų juos visą gyvenimą.

 

2009 metais vienas iš ugdymo uždavinių buvo sudaryti optimalias sąlygas vaikų saviraiškai ir  sklaidai, tautinės kultūros, jos tradicijų puoselėjimui – įgyvendintas. Rengti edukaciniai ir kultūriniai renginiai: menų savaitė, kalbos savaitė, kuriuose aktyviai dalyvavo ir vaikų tėvai. Organizuotos tradicinės ir netradicinės šventės, sportinės ir muzikinės popietės, vakarojimai su tėvais ir kitais šeimos nariais. Vyko daug renginių skirtų Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Programa „Dainuoja pajūrio vaikai“ vykusi RUC. Vėliau šią programą mūsų įstaigoje lopšelių-darželių „Čiauškutės“, RUC, „Žuvėdros“, „Liepaitė“ ugdytiniai parodė savo tėveliams.

 

Lopšelyje-darželyje "Liepaitė" teikiamos kūno kultūros auklėtojos, logopedo, bendrosios praktikos slaugytojos paslaugos.